Родољупци - Јован Стерија Поповић

Родољупци

By Јован Стерија Поповић

  • Release Date: 2013-10-25
  • Genre: Théâtre

Description

Ово Стеријино капитално дјело је привидно комедија, а представља свједочанство о трагедији малих људи у временима великих промјена. На радњу у "Родољупцима" утицали су историјски догађаји везани за бурну 1848. годину када се револуција муњевито шири од Француске, преко Италије, Мађарске до банатске вароши Вршца. Реакционарна "виша" класа (клер, крупна буржоазија, богати земљорадници и танки слој интелигенције) имала је господујући положај у друштву и као вјеран савезник Аустрије стајала је на позицијама феудализма; против кога се, као против кочнице свога напретка, упорно борила напредна, национално освијештена, обогаћена, али незадовољна и револуционарна ситна буржоазија са својом револуционарном омладином.